امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰۵:۰۳

تماس با آرمین لوله شرق (پلیمر آرم)

آرمین لوله شرق (پلیمر آرم)

محمد تهی دست

Iran

سیستان وبلوچستان - زاهدان

شهرک صنعتی کارگاهی - بلوار انقلاب , انتهای بلوار ابتکار

  • ۰۵۴ ۳۳۵۱۱۰۶۱
  • ۰۵۴ ۳۳۵۱۷۱۷۱
  • ۰۵۴ ۳۳۵۱۷۲۷۲

۳۳۵۱۷۱۷۱

۳۳۵۱۷۱۷۱

۳۳۵۱۷۳۷۳

۰۹۱۵۱۴۱۸۲۸۲

www.armcoiran.com